Mer om AURSKOG-HØLANDSBANEN / "TERTITTEN" :

"SMALE SPOR AV ET ÅRHUNDRE" dreier seg om en liten jernbane som ble kalt "TERTITTEN". Det offisielle navnet var Urskog-Hølandsbanen (Aurskog-Hølandsbanen etter navneendring). Sporene var svært smale - med en sporvidde på bare 75 centimeter - og de strakte seg 56 kilometer gjennom jord- og skogbruksbygder i indre Akershus, mellom Sørumsand og Skulerudsjøen i Haldenvassdraget.
I dag er ca. 4 kilometer nærmest Sørumsand tatt vare på som museumsbane, med stasjonsmiljøer og godt bevarte damplokomotiv og vogner. Dessuten er mye av traséen videre godt synlig i form av bilveier, sykkel- og gangstier m.m..

Kjøresøndag på Tertitten

Urskog-Hølandsbanen ble åpnet i 3 etapper fra 1896 til 1903. Den ga bønder og skogbruksfolk forbindelse via Sørumsand og "det store NSB-toget" til markedene i Christiania, og i den andre enden til Haldenvassdraget og mulighetene for fløting og salg av tømmer. Banen ble bygget smalsporet og relativt billig, siden den bare var en "tertiærbane" - en bane av tredjerangs viktighet.
Som privatbane ble Urskog-Hølandsbanen også drevet enkelt og billig, blant annet med svært primitive stasjonsbygninger og underbetalte kvinnelige stasjonsmestere. Banen har en spennende historie, som også avspeiler mye av den "store" historien om det 20. århundret. Etter krigen ble banen drevet av NSB, men mistet både frakt og passasjerer ettersom veitrafikken overtok mer og mer.
Banen ble nedlagt i 1960, og det meste av sporet ble revet opp. Mye av traséen brukes nå som bilvei, skogsvei eller sykkelsti. Bare de 4 kilometrene nærmest Sørumsand er bevart som jernbanespor.

Tertitten drives i dag som museumsbane, med administrasjon og verksted m.m. i ny-gamle bygninger på Sørumsand. Det kjøres tog med damplokomotiv og gamle vogner om sommeren og i desember. Banen har også en venneforening og et antall mennesker som arbeider på frivillig basis.

Stasjonsbetjening og familier på Sørumsand 1912. 

Til Tertittens hjemmeside.